Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar din användning av ViftyDog-programmet och tillhörande tjänster ("Tjänsterna").

Godkänd användning av tjänsterna

Med Tjänsterna kan ägaren till en ViftyDog GPS-förberedd enhet eller en annan mobil enhet ("Enheten"), vid rastning av hund, visualisera alla hundars plats på en karta på den mobila enheten. Du godkänner att enheten måste befinna sig hos ägaren av den under hela tiden som denne rastar sin hund. All annan användning av tjänsterna godkänns inte av ViftyDog och genomförs på egen risk. Om ViftyDog har skäl att tro att du använder tjänsterna för andra syften än dem som listas ovan förbehåller sig ViftyDog rätten att omedelbart avbryta din tillgång till tjänsterna. Utan att det påverkar allmängiltigheten i det förut nämnda får du inte använda tjänsterna till att förfölja, trakassera, skada, hota att skada eller inkräkta på någons integritet.

Avstå från upprepade meddelanden

I en del jurisdiktioner, däribland Tyskland, kan ViftyDog upprepade gånger behöva meddela dig om att platsinformation har samlats in från din enhet i syfte att tillhandahålla tjänsterna åt dig, såvida du inte väljer att inte ta emot sådana upprepade meddelanden. Genom att godkänna de här användarvillkoren avstår du från att ta emot sådana upprepade meddelanden.

Följa lagar och förordningar

Du samtycker till att du i din användning av tjänsterna följer tillämpliga lagar och förordningar i ditt område när det gäller användningen av platsspårningsprodukter och -tjänster. ViftyDog ansvarar inte för användning av tjänsterna som strider mot lagar eller förordningar.

Friskrivning från viss skada

ViftyDog SKA INTE NÅGONSIN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRERNA) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA VARE SIG BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG ViftyDog UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET BETYDER ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

ViftyDogs ansvar

Du använder tjänsterna på egen risk. ViftyDog gör inga utfästelser eller garantier rörande Tjänsternas riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet eller för de resultat som kan uppnås genom användning av Tjänsterna.

Villkor

Dessa användarvillkor fortsätter att gälla så länge du använder de tillhandahållna tjänsterna. Licensen upphör automatiskt att gälla utan meddelande från ViftyDog om du inte följer användarvillkoren. ViftyDog förbehåller sig också rätten att upphöra att erbjuda data eller tjänster som tillhandahålls av tredje part om en sådan leverantör upphör att tillhandahålla ViftyDog sådana data eller tjänster eller om ViftyDogs kontrakt med en sådan leverantör av något skäl upphör.