Välkommen till ViftyDogs sekretesspolicy

I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. ViftyDog värnar om din intigritet. Därför samlar vi in så lite information om dig, eller snarare din hund, det bara går. En följd av detta är att denna sekretesspolicy blir förhållandevis kort. Så läs gärna igenom den!

Information som vi samlar in

Den information vi samlar in är den minimala för att kunna identifiera din hund på ett så uttömmande sätt som möjligt med så få uppgifter som det bara går. Primär lagringskälla är placerad i molnet på en dedikerad server.

  • Information som du uppger. De uppgifter som du uppger är bara 4 uppgifter om din hund dvs hundens namn, ras, storlek och kön. Du anger också din hemposition som vi endast använder till att dölja ditt hem för andra.
  • Information som samlas i molnet All information lagras primärt i en databas i molnet. Eftersom social inloggning används (via Facebook, Twitter, Microsoft and Google) så lagras dels vilken social inloggning som används samt ett unikt nummer (id). Vidare så lagras den hemposition om du nu har satt den. Därutöver lagras din profil dvs uppgifter om hunden som du angett dvs namn, ras, storlek och kön. Du har möjlighet att markera en relation med en annan hund (antingen för att undvika eller för att det är en hund ni vill träffa igen). Denna relation lagras också och är personlig och används inte i något annat syft än att just bara spara relationen så att relatioen kan visas igen. Servern håller också reda på om du har en prenumeration och upprätthåller en kontinulerlig uppdatering av denna prenumeration så länge du inte avbryter den. Till sist så lagras även alla dina tidigare rundor. Då lagras namn på rundan (som du själv kan ange), en beskrivning (om du lagt till en sådan), alla koordinater i rundan, medelhastighet, start tid, stopp tid, distans och datum.
  • Information som samlas i din telefon I appen lagras en delmäng av det som lagras i molnet. Detta lagras i en lokal databas som i sin tur är lagrad på fil på din telefon. I denna databas lagras din profil (hundens namn, ras, storlek och kön) om du angett detta. Det som också lagras är din hemposition om du valt att ange denna. Även relationen du angett med andra hundar lagras här. Relationsdatat är helt anonymiserad och består bara av ett id.
Utbytet av data mellan server och din telefon under det att du är ute med din hund är en förutsättning för att appen ska fungera. Din position skickas ner till servern och du mottar information om andra hundars placering. Detta görs frekevent med jämna mellanrum och för alla användare av appen. Utifrån denna din positons data så räknar servern ut vilka hundar som är i din närhet. Ett spår skapas för var och en av dessa hundar på servern i form av koordinater (om du inte är premium prenumerant så skapas ett spår med endast en koordinat). Dessa spår skickas till alla som för tillfället använder ViftyDog och som är i din närhet (detta för att kunna skapa an kartbild där alla hundar i din närhet och deras närhet syns). När spåret räknas ut på servern så tar denna beräkning hänsyn till den koordinat som du angett som ditt hem (du måste också ange att ditt hem ska döljas) och tar bort alla koordinater inom en radie på 200 meter. Eftersom detta är gjort på servern så skickas inte koordinater som kan avslöja ditt hem (under förutsättning att du har angett detta i din profil). Utöver spåret per hund så skickas, per spår, den hundens namn, storlek, kön och ras.

Så här används informationen som vi samlar in

Just nu använder vi inte informationen till något annat än det som är nämnt ovan. De spår du har lämnat efter dig sparas och kan komma att användas i framtiden för att sammanställa information som kan gagna dig i ditt rastande av din hund. Denna information kan i så fall dels vara helt utan information om din hund och dels i viss aandra fall innehålla ett informationelement om din hund (tanken är då bara att visa hundens kön vilket vi anser vara det minst signifikanta informationen om din hund).

Informationssäkerhet

Vi har gjort allt i vår makt för att skydda dig som användare. Här är några specifika säkerhetsåtgärder vi har tillämpat:

  • Kommunikationen med molnet är krypterat med SSL.
  • Vi har valt bort egen inloggning. Vi hänvisar helt till sociala inloggningar. De jobbar hårt med att skydda din integritet och din data.
  • Vi har minimerat datat om dig som användare (bara data lagras om din hund).